Wegetacja zbóż ozimych była zaawansowana, a rośliny w dobrym stanie. Było cieplej niż zwykle (o ok. 3 st.).

Od połowy marca w większości kraju nie występowały znaczne opady deszczu, które wraz z wiatrem i wyższymi niż zwykle temperaturami spowodowały gwałtowne wysychanie wierzchnich warstw gleby na polach bez pokrywy roślinnej, zwłaszcza w regionach centralnych i południowych.

Rośliny ozime były na ogół w dobrym stanie i zaawansowane w rozwoju (2-3 tygodnie) w porównaniu do średniego roku. Jednak łagodna jesień i zima zwiększyły presję ze strony szkodników i chorób.

Kampania siewu jarych zbóż rozpoczęła się wcześniej niż zwykle. Większość zbóż jarych wysiano do połowy marca, gdy warunki wodne gleby były zadowalające. Kampania siewu buraków cukrowych rozpoczęła się wcześniej niż zwykle (połowa marca) i nadal trwa. Prognozy plonów są nieco powyżej średniej pięcioletniej.