Całkowita zdolność magazynowania w UE dla zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych wzrosła o 20 proc. w latach 2005-2015, w porównaniu do 11 proc. wzrostu produkcji w tym samym okresie. Nadal istnieje jednak ryzyko niedoboru pojemności magazynowej w niektórych państwach członkowskich, potrzebne są dodatkowe inwestycje.

W badaniu na temat magazynowania zbóż zleconym przez KE zidentyfikowano cztery główne korytarze transportowe dla zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych w Europie: bałtycko-adriatycki, północno-morski na Bałtyku, Ren-Alpy i Ren-Dunaj. Ponadto stwierdzono, że większość transportu dalekiego zasięgu wykorzystuje śródlądowe drogi wodne i koleje, podczas gdy na krótkie odległości wykorzystywany jest przede wszystkim transport ciężarowy.

Jednak w przypadku wszystkich czterech korytarzy transportowych i wszystkich trzech rodzajów transportu pojawiły się wąskie gardła. Na przykład problemy z przepustowością pojawiły się w niemieckiej i austriackiej sieci transportowej, w szczególności w odniesieniu do transgranicznych połączeń kolejowych.

Przy około 4 mln ton zboża o wartości ponad 1 mld euro transportowanych w UE każdego tygodnia, dobrze funkcjonujący system magazynowania i logistyki ma ogromne znaczenie dla zapewnienia spełnienia wymagań rynku UE przy konkurencyjnej cenie. Wąskie gardła mogą powodować niedobory podaży i zwiększoną zmienność cen.

Badanie zawiera kompleksowy przegląd i mapowanie sytuacji magazynowania i logistyki w odniesieniu do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych w UE. Mapuje ona urządzenia do składowania we wszystkich państwach członkowskich i na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Pokazuje także ewolucję pojemności magazynowych i infrastruktury logistycznej w ciągu ostatnich 10 lat. Wreszcie zawiera zalecenia dotyczące likwidacji wąskich gardeł i analizuje możliwości przyszłych inwestycji.