Produkcja cukru w UE ma być niższa niż przed rokiem o 11 proc. i wynieść 18,7 mln ton.

W UE spodziewany jest spadek zapasów cukru pod koniec roku gospodarczego o 2 mln ton w porównaniu do 2,7 mln ton w sezonie 2017/2018. Cena cukru białego spadła we wrześniu 2018 r. W związku z tym oczekuje się, że w nadchodzącym roku uprawa buraków będzie ograniczana.

 KE przy swojej prognozie dotyczącej produkcji cukru w wzięła pod uwagę  m.in.  informację z holenderskiej firmy  produkującej cukier - Suiker Unie, która  w 2019 r. rekomendowała swoim plantatorom buraków spadek produkcji 10 do 15 proc. Francuski producent Tereos poprosił swoich dostawców  o zmniejszenie obszaru uprawy buraka cukrowego o 5 proc. w 2019 roku. W Belgii, w wyniku rekomendacji oczekiwane jest zmniejszenie areału uprawy buraków cukrowych o 5-15 proc., a w Wielkiej Brytanii  o 9 proc.

Komisja Europejska rozważa podjęcie w Światowej Organizacji Handlu (WTO), działania przeciwko dumpingowemu eksportowi cukru z Indii.

Wielu posłów skrytykowało brak wsparcia ze strony Komisji Europejskiej w Komisji Rolnictwa PE. Eurodeputowani z Włoch, Portugalii i Irlandii wyrażają ubolewanie z powodu upadku lokalnej produkcji po reformie cukru w ​​UE. Francuscy parlamentarzyści wezwali do pomocy z powodu złych cen. Niemiecki eurodeputowany Martin Häusling ubolewał w związku ze zniesieniem systemu kwotowania produkcji, który przyniósł poważne problemy nie tylko dla producentom mleka, ale także dla plantatorom buraków cukrowych.