Produkcja zbóż w UE powinna osiągnąć 313 mln ton.

Zbiory kukurydzy prognozowane są na 12 proc. większ niż w 2015 r., jęczmienia na 7 proc. mniejsze, a pszenicy na 5 proc. mniejsze.

Oczekiwane są również dobre zbiory zbóż w innych rejonach świata.

W związku z tym KE przewiduje w sezonie 2016/2017 stabilne ceny ziarna zbóż, mniej więcej na obecnym poziomie.