Aktualne szacunki mówią o 12,9 proc. większych zbiorach kukurydzy niż w 2015 r. i tylko o 0,8 większych zbiorach całkowitych zbóż.

Jednak wielkość zbiorów zbóż w tym roku ma być znacznie powyżej średniej wieloletniej, która wynosi około 306,4 mln ton.

KE zakłada, że pszenicy ma być 153 mln ton, czyli 4,1 proc. niej niż w ub.r., kukurydzy o 7,5 mln ton więcej niż w 2015 r., czyli 65,5 mln ton.

Zbiory zbóż w poszczególnych krajach będą bardzo zróżnicowane. Rekordy są oczekiwane we wschodniej i południowo-wschodniej części UE (Rumunia, Bułgaria). Spadku zbiorów spowodowanego deszczami oczekuje się w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Francji.