W Brukseli, delegacja negocjacyjna UE ponownie przekroczyła swoją grudniową ofertę wynoszącą 100 000 ton.

Tymczasem, europejskie stowarzyszenia plantatorów buraków (CIBE), europejskie stowarzyszenie producentów cukru (CEFS) i europejskiego stowarzyszenia związków zawodowych rolnictwa, żywności i turystyki (EFFAT) skrytykowało oświadczenia KE złożone w odniesieniu do koncesji handlowych Mercosur w sektorze cukru.

W liście do komisarza ds. rolnictwa UE Phila Hogana i komisarz ds. handlu UE Cecilii Malmström, organizacje te wskazują na trudności, które pojawiły się w branży w ubiegłym roku przez zniesienie kwot cukru.

Dalsze otwarcie rynku  Unii Europejskiej nieuchronnie doprowadzi do spadku cen, a tym samym do szkód w przemyśle cukrowniczym w UE. 

Organizacje przypomniały również jak dużą kwotę pomocy przekazuje swoim rolnikom produkującym trzcinę cukrowej, Brazylia, którą jest krajem członkowskim Mercosur.

Ponadto organizacje wskazały na znaczenie przemysłu cukrowniczego dla rozwoju gospodarczego wielu obszarów wiejskich w Europie.