Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 10,7 t /ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Polsce 5,18 t /ha. wobec 5,99 t/ha w 2018 r., czyli o 14,0  proc. mniej niż w 2018 r. i 18 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,57 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu 51,9 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Grecji 21,2 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 36,8  t/ha wobec 42,6 t/ha w 2018 r., czyli o 14,0  proc. więcej niż w 2018 r. i 16 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 39,0 t/ha

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 43,0 t/ha powinny być w Wielkiej Brytanii, a najmniejsze na Litwie i w Rumunii 15,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 23,7 t/ha wobec 25,1 t/ha w 2018 r., czyli o 5,6 proc. mniej niż w 2018 r. i 6,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 32,7 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 84,0  t/ha powinny być w Holandii, a najmniejsze w Finlandii 40,5 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 55,2 t/ha wobec 59,9 t/ha w 2018 r., czyli o 7,9 proc. mniej niż w 2018 r. i 8,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 71,3 t/ha.