Oczekuje się, że te wyspecjalizowane uprawy utrzymają dotychczasowe tendencje do stagnacji lub nieznacznego spadku konsumpcji i rosnącego eksportu, zgodnie z raportem perspektyw rolniczych UE.

Oczekuje się, że do 2030 r. produkcja oliwy z oliwek w UE wzrośnie, szczególnie w Hiszpanii i Portugalii (o 2,3 proc. rocznie), dzięki większej powierzchni nawadniania i nowo obsadzonym gajom generującym wyższe plony. We Włoszech wzrost może osiągnąć 2 proc. rocznie, podczas gdy produkcja w Grecji ma wzrosnąć o 1,1 proc. rocznie. Ta dodatkowa produkcja posłuży zarówno rosnącemu światowemu popytowi, jak i zwiększeniu konsumpcji w UE, wzmacniając pozycję UE jako największego światowego producenta i eksportera oliwy z oliwek.

Jednak na ten spodziewany wzrost produkcji mogą wpłynąć nieprzewidziane czynniki, takie jak susza lub choroba. Zła pogoda i wybuch choroby xylella fastidiosa spowodowały 25 proc. spadek produkcji oliwy z oliwek w sezonie 2016/17, pomimo znacznych inwestycji w nawadniane systemy produkcyjne. Oczekuje się niewielkiego ożywienia, ale poziom produkcji nadal nie osiągnął poziomu 2015/16.

Prawie wszystkie (99 proc.) oliwek produkowanych w UE pochodzą z gospodarstw w Hiszpanii, Włoszech, Grecji lub Portugalii - większość obszaru uprawiają drobni rolnicy we Włoszech i Grecji, w przeciwieństwie do większej liczby średnich i dużych gospodarstw w Hiszpanii i Portugalia.

Konsumpcja wina w UE spadła prawie o trzy litry na mieszkańca w ciągu ostatniej dekady, a do 2030 r. spożycie ma wynieść 25 litrów na mieszkańca. Jednak pomimo tego spadku konsumpcji, UE prawdopodobnie utrzyma stały wzrost eksportu wina ( + 1,7 proc. rocznie), które w 2030 r. powinno osiągnąć prawie 27 mln hl, dzięki dużemu popytowi na wina z oznaczeniem geograficznym i winami musującymi. Dziś UE jest wiodącym światowym producentem wina na poziomie 160 milionów hl, co stanowi ponad 60 proc. światowej produkcji w 2016 r. Większość win z UE pochodzi z Włoch, Francji i Hiszpanii (80 proc. produkcji).

Raport koncentruje się na zaledwie dwóch rynkach w sektorze owoców i warzyw: jabłek i pomidorów. Jeśli chodzi o jabłka, w latach 2016/17 produkcja UE osiągnęła ponad 12 mln ton, głównie z Polski, Włoch, Francji i Niemiec. Raport przewiduje, że konsumpcja świeżych jabłek ustabilizuje się do 2030 r., Co z kolei doprowadzi do stabilniejszej produkcji UE na poziomie około 12,5 mln ton rocznie. Jednak konsumpcja przetworzonych jabłek prawdopodobnie nieznacznie spadnie, dodaje raport. Spodziewany jest również wzrost wydajności, ponieważ wzrasta wykorzystanie nowoczesnych metod produkcji, zastąpienie starych sadów nowymi oraz poprawa odporności na choroby i zwalczanie szkodników.

Jeśli chodzi o pomidory, w sprawozdaniu przewiduje się, że produkcja UE pozostanie stabilna, podczas gdy konsumpcja prawdopodobnie nieco spadnie (osiągając 14,4 kg na mieszkańca w 2030 r.). Natomiast oczekuje się, że produkcja i konsumpcja przetworzonych pomidorów nieznacznie wzrośnie (+ 0,4 proc. rocznie do 2030 r.), W związku z większym popytem (do ponad 21 kg w 2030 r. Na mieszkańca). Oczekuje się, że popyt będzie napędzany zwiększonym wykorzystaniem przetworzonych pomidorów jako składników innych produktów spożywczych, a także w wyniku rosnącej popularności produktów spożywczych, które przywołują śródziemnomorski styl życia.

W sezonie 2016/2017 UE wyprodukowała ponad 18 mln ton pomidorów, z których około 40 proc. jest świeżo spożywanych, a 60 proc. zużywa się w przemyśle przetwórczym. Hiszpania, Włochy, Holandia, Polska i Francja odpowiadają za prawie 75 proc. produkcji przeznaczonej na świeżą konsumpcję, podczas gdy Hiszpania, Włochy i Portugalia produkują 94 proc. pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa.