Najwyższy wzrost miesięcznych wartości eksportu (od stycznia 2019 r. do stycznia 2018 r.) odnotowano w przypadku USA (o 191 mln euro), Chin (wzrost o 91 mln euro), Szwajcarii (wzrost o 39 mln euro), Filipin i Rosji (oba wzrosły po 29 mln euro).

Natomiast zmniejszył się eksport do Hongkongu (spadek o 44 mln euro), Turcji (spadek o 29 mln euro), Angoli (spadek o 26 mln euro), Arabii Saudyjskiej (spadek o 24 mln euro) i Jordanii (spadek o 23 mln euro).

W podziale na sektory, najwyższy wzrost eksportu osiągnięto w przypadku napojów spirytusowych i likierów, wina i mleka w proszku, bowiem te sektory zwiększyły się odpowiednio o 81 mln euro, 68 mln euro i 58 mln euro.

Eksport cukru i papierosów spadł najbardziej, bo o 53 mln euro i 29 mln euro.

Jeśli chodzi o import rolno-spożywczy do UE, wzrosła wartość jego: z USA (o 291 mln euro) i Ukrainy ( o 246 mln euro).

Największy spadek importu do UE dotyczył: Brazylii (spadek o 145 mln euro), Indonezji (spadek o 97 mln euro) i Malezji (spadek o 68 mln euro).

Jeśli chodzi o sektory, import zbóż innych niż pszenica i ryż oraz makuchów wzrósł najbardziej wzrósł odpowiednio o 170 mln i 134 mln euro.