Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,84 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,30 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,26 t/ha, wobec 4,57 t/ha w 2015 r., czyli 6,9 proc. mniej i 4,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,63 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,37 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,82 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,97 t/ha wobec 4,13 t/ha w 2015 r., czyli o 3,8 proc. mniej i 4,10 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,57 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,36 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Rumunii – 2,48 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,51 t/ha wobec 3,30 t/ha w 2015 r., czyli o 6,3 proc. więcej i 0,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,42 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,94 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,43 t/ha, wobec 3,52 t/ha w 2015 r., czyli o 2,7 proc. mniej i o 4,3 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,12 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 12,15t/ha oczekiwane są w Holandii, a najniższe – 3,20 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,68 t/ha, wobec 4,71 t/ha w 2015 r., czyli o 42,0 proc. więcej i o 8,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,64 t/ha.

Kukurydza na zielonkę

Największe średnie plony rzędu 51,20 t/ha oczekiwane są we Włoszech, a najniższe – 19,25 t/ha w Bułgarii. W Polsce średnie plony mają wynieść 46,93 t/ha, wobec 35,70 t/ha w 2015 r., czyli o 31,5 proc. więcej i o 45,07 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 42,13 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,00 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,49 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 2,62 t/ha, wobec 2,85 t/ha w 2015 r., czyli o 8,1 proc. mniej i 6,4 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,20 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 97,68 t/ha oczekiwane są w Hiszpanii, a najniższe 37,97 t/ha w Finlandii. W Polsce średnie plony powinny wynieść 53,45 t/ha, wobec 52,00 t/ha w 2015 r., czyli o 2,8 proc. więcej i o 1,3 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,50 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 43,00 t/ha powinna osiągnąć Belgia, a najniższe 13,51 t/ha Bułgaria. Średnie plony spodziewane w Polsce to 22,11 t/ha, wobec 22,62 t/ha w 2015 r., czyli o 34,2 proc. więcej i o 1,6 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,20 t/ha. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 32,13 t/ha.