Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,76 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,03 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,63 t/ha, wobec 4,54 t/ha w 2016 r., czyli o 1,9 proc. więcej i 2,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,02 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,24 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,20 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,29 t/ha wobec 4,28 t/ha w 2016 r., czyli o 0,1 proc. więcej i 1,7 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,81 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,30 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Rumunii – 3,91 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,60 t/ha wobec 3,62 t/ha w 2016 r., czyli o 0,7 proc. mniej i 0,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,21 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,36 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,56 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,65 t/ha, wobec 3,60 t/ha w 2016 r., czyli o 1,4 proc. więcej i o 0,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,40 t/ha oczekiwane są w Belgii i Hiszpanii, a najniższe – 3,20 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,33 t/ha, wobec 7,17 t/ha w 2016 r., czyli o 12,0 proc. mniej i o 1,1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,12 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,41 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,41 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 3,04 t/ha, wobec 2,69 t/ha w 2016 r., czyli o 13,0 proc. więcej i 5,6 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,29 t/ha.

Buraki cukrowe

Najwyższe średnie plony 95,2 t/ha spodziewane są w Hiszpanii, najniższe 36,3 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 56,2 t/ha wobec 51,70 t/ha  w 2016 r., czyli o 8,7 proc. więcej i 6,0 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 74,2 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 48,3 t/ha spodziewane są w Belgii, najniższe 14,4 t/ha w Bułgarii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 22,4 t/ha wobec 23,7 t/ha  w 2016 r., czyli o 1,9 proc. mniej i 5,4 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 33,3 t/ha.