Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,61 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,14 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,56 t/ha, wobec 4,54 t/ha w 2016 r., czyli o 0,4 proc. więcej i 0,7 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,94 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 6,17 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,8 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,91 t/ha, wobec 2,89 t/ha w 2016 r., czyli o 0,7 proc. więcej i 0,1 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,84 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,03 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,81 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,29 t/ha wobec 4,28 t/ha w 2016 r., czyli 0,1 proc. więcej i 1,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,76 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony rzędu 7,33 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Hiszpanii – 2,23 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,47 t/ha wobec 3,58 t/ha w 2016 r., czyli o 4,2 proc. mniej i 3,1 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,94 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,30 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,75 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,71 t/ha, wobec 3,60 t/ha w 2016 r., czyli o 2,9 proc. więcej i o 2,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,18 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,80 t/ha oczekiwane są w Holandii a najniższe – 4,0 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,35 t/ha, wobec 7,17 t/ha w 2016 r., czyli o 13 proc. mniej i 0,1 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,91 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu 50,5 t/ha oczekiwane są we Irlandii a najniższe – 13,5 t/ha w Grecji. W Polsce średnie plony mają wynieść 46,9 t/ha, wobec 46,5 t /ha w 2016 r., czyli o 5,8 proc. i 2,8 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 44,0 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,31 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,51 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 2,95 /ha, wobec 2,69 t/ha w 2016 r., czyli o 10 proc. więcej i 2,3 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,25 t/ha.

Buraki cukrowe

Najwyższe średnie plony 93,0 t/ha spodziewane są w Hiszpanii, najniższe 37,9 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 60,0 t/ha wobec 65,8 t/ha  w 2016 r., czyli o 8,8 proc. mniej i 7,2 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 76,7 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 45,8 t/ha spodziewane są we Francji, najniższe 14,5 t/ha w Bułgarii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 22,0t/ha wobec 28,5 t/ha  w 2016 r., czyli o 23 proc. mniej i 7,4 proc. niż średnia pięcioletnia Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 33,7 t/ha.