Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,88 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,08 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,74 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2017 r., czyli o 3,2 proc. mniej i 1,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,20 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,30 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,87 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,94 t/ha, wobec 3,08 t/ha w 2017 r., czyli o 4,5 proc. mniej niż w 2017 r. i 1,2 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,83 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,33 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,81 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,43 t/ha wobec 4,66 t/ha w 2017 r., czyli 5,1 proc. mniej niż w 2017 r. i 1,1 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,05 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony rzędu 7,45 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Hiszpanii – 2,96 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,67 t/ha wobec 3,77 t/ha w 2017 r., czyli o 2,5 proc. mniej i 1,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,67 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,34 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,67 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,74 t/ha, wobec 3,93 t/ha w 2017 r., czyli o 4,8 proc. mniej i o 0,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,28 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,46 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,57 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,08 t/ha wobec 3,00 t/ha w 2017 r., czyli o 2,8 proc. więcej i 4,7proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,28 t/ha.