Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,98 ton/ha oczekiwane jest w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,30 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,26 t/ha, wobec 4,57 t/ha w 2015 r., czyli 6,9 proc. mniej i 4,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,10 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,37 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,04 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3.97 t/ha wobec 4,13 t/ha w 2015 r., czyli o 3,8 proc. mniej i 4,10 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,90 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,38 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Rumunii – 2,50 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,51 t/ha wobec 3,30 t/ha w 2015 r., czyli o 6,3 proc. więcej i 0,5 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,32 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,33 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,39 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,43 t/ha, wobec 3,52 t/ha w 2015 r., czyli o 2,7 proc. mniej i o 4,3 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,18 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,60 t/ha oczekiwane są w Holandii, a najniższe – 4.37 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,61 t/ha, wobec 4,71 t/ha w 2015 r., czyli o 40,5 proc. więcej i o 7,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,42 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,37 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,49 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 2,62 t/ha, wobec 2,85 t/ha w 2015 r., czyli o 8,1 proc. mniej i 6,4 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,22 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 95,64 t/ha oczekiwane są w Hiszpanii, a najniższe 36,56 t/ha w Finlandii.W Polsce średnie plony powinny wynieść 54,21 t/ha, wobec 52,00 t/ha w 2015 r., czyli o 11,7 proc. więcej i o 0,2 mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,18 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 47,82 t/ha powinna osiągnąć Belgia, a najniższe 13,51 t/ha Bułgaria. Średnie plony spodziewane w Polsce to 22,11 t/ha, wobec 22,53 t/ha w 2015 r., czyli o 3,8 proc. więcej i o 1,2 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,20 t/ha. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 32,97 t/ha.