MARS jednostka ds. monitorowania plonów w Unii opublikowała prognozy plonów na bieżący rok najważniejszych upraw oleistych w tym: rzepaku oraz słonecznika. Ze względu na chłody w krajach producentów niepewny jest skutek w okresie kwitnienia rzepaku. Dotyczy to wschodniej Francji, południowych Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Rumunii i regionu Bałkanów.

Jeśli areał rzepaku byłby w 2017 r na poziomie 6,43 mln ha (wg Coceral), wówczas zbiory rzepaku w br. osiągnęłyby około 21 mln t. Natomiast wobec areału 6,62 mln ha wskazanego przez KE zbiory osiągnęłyby 21,6 mln t.

Najwyższe plonowanie może być w: Belgi – 4,41 t/ha, Niemczech – 3,85 t/ha, Dani – 4,18 t/ha, Wielkiej Brytanii – 3,55 t/ha, Francji – 3,43 t/ha. W Polsce szacuje się 3,04 t/ha czyli o 13 proc więcej niż dla roku 2016 (2,69 t/ha) i oznaczałoby to wzrost 5,6 proc wobec średniej z ostatnich pięciu lat.

Średnie plony słonecznika KE prognozuje na 2,1 t/ha wobec 2,03 t/ha rok wcześniej czyli zakładany jest wzrost o 3,4 proc. Oznacza to wzrost o 8,2 proc. wobec średniej z ostatnich 5 lat. Najwyższe plony mogą osiągnąć: Węgry – 2,90 t/ha, Chorwacja – 2,63 t/ha, Austria – 2,68 t/ha oraz Francja – 2,31 t/ha. Polska nie jest uwzględniana prognozie dla tego gatunku