Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,14 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,05 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,27 t/ha, wobec 4,57 t/ha w 2015 r.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,20 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,59 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3.94 t/ha wobec 4,13 t/ha w 2015 r.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,28 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze na Łotwie – 2,92 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,40 t/ha wobec 3,30 t/ha w 2015 r.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,42 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,66 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,56 t/ha, wobec 3,52 t/ha w 2015 r.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,60 t/ha oczekiwane są w Holandii, a najniższe – 4.23 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,22 t/ha, wobec 4,71 t/ha w 2015 r.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,59 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,47 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 3,56 t/ha, wobec 3,52 t/ha w 2015 r.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 89,74 t/ha oczekiwane są we Francji, a najniższe 41,89 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony powinny wynieść 55,16 t/ha, wobec 52,00 t/ha w 2015 r.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 47,47 t/ha powinna osiągnąć Belgia, a najniższe 14,67 t/ha Bułgaria. Średnie plony spodziewane w Polsce to 22,01 t/ha, wobec 21,70 t/ha w 2015 r.