W drugim dniu konferencji KE „Nasze lasy, nasza przyszłość” komisarz Hogan ogłosił możliwości wprowadzenia programu „Drzewa dla dzieci”, aby zapewnić rozwiązania umożliwiające osiągnięcie celów krajowych i europejskich zgodnie z propozycjami WPR po 2020 r. Program miałby na celu wsparcie sadzenia drzew przez uczniów.

Zdaniem komisarza konkretne działania polityczne powinny obejmować programy edukacyjne i podnoszące świadomość. Dlatego proponuje nowy system podobny do istniejącego już „Programu dla szkół owoce warzywa mleko” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Program „Drzewa dla dzieci” byłby skierowany do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub średnich we wszystkich państwach członkowskich. Wsparcie może zostać przyznane na sadzenie drzew, towarzyszące im środki edukacyjne, może też obejmować niektóre koszty związane ze sprzętem, logistyką lub reklamą.

Program „Drzewa dla dzieci” finansowany z WPR może podnieść świadomość, co jest oczekiwane, ponieważ zachęciłoby następne pokolenie do uznania wielkiej wartości lasów dla naszej przyszłości. Program pozwoliłby systemowi edukacyjnemu odgrywać centralną rolę w dostarczaniu dóbr publicznych, poprzez proste sadzenie drzewa przez uczniów.

Komisarz Hogan zachęca państwa członkowskie do podjęcia tej inicjatywy, ponieważ jest to świetny przykład robienia czegoś małego, ale edukującego dzieci o w kwestii znaczenia leśnictwa w kontekście dóbr publicznych, takich jak działania na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej.