W niektórych krajach na skutek relatywnie niskich cen pasz i sezonowego wzrostu produkcji w kwietniu i maju produkcja może lekko przekroczyć ubiegłoroczną.

Według KE, w całym 2015 roku produkcja mleka w UE może przekroczyć o 1 proc. poziom z 2014 r. Większego wzrostu oczekuje się tylko w krajach, w których wyraźnie wzrosło pogłowie krów, czyli Irlandii, Holandii i Niemiec.

W 2016 r. KE przewiduje dalszy wzrost przetwórstwa mleka w UE o 0,5 proc do 150 mln ton.

Po spadkach cen na różne produkty mleczarskie, z początkiem 2015 r. zaczęły one powoli rosnąć.

Komisja Europejska zakłada, że nadal największym importerem produktów mleczarskich będą Chiny, które do 2024 r. mają mieć prawie 20 proc. udział w światowym imporcie. Roczny przyrost importu chińskiego szacowany jest na 3 proc., wobec 16 proc. w ostatnim dziesięcioleciu.

W 2014 r. mimo rosyjskiego embarga eksport produktów mleczarskich z UE był z pomocą korzystnej relacji euro do dolara amerykańskiego, relatywnie dobry. W stosunku do 2013 r. eksport unijny odtłuszczonego mleka w proszku wzrósł o 60 proc., masła o 18 proc., świeżych produktów mleczarskich o 26 proc.