Jednak dynamika sektora ekologicznego nie znalazła odzwierciedlenia w szerszym kontekście rolnictwa, a poziom zatrudnienia w rolnictwie spadł pomimo ogólnego wzrostu.

Są to jedne z kluczowych ustaleń wynikających z tzw. wskaźników kontekstu wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2014-2020, które zostały właśnie zaktualizowane o najnowsze dostępne dane z 2016 r.

Liczby pokazują, że obszar upraw ekologicznych zwiększył się o 30 proc. między 2010 a 2016 r., Osiągając w sumie prawie 12 mln w hektarów w 2016 r. Największe wzrosty odnotowano w Bułgarii, Chorwacji, Francji i na Cyprze. Wielka Brytania była jedynym krajem, który odnotował spadek (o 30 proc.) w tym samym okresie. Łącznie powierzchnia upraw ekologicznych stanowiła 6,7 proc. wszystkich gruntów rolnych w Europie w 2016 r.

Dane pokazują również, że gospodarka europejska odradza się po kryzysie z 2008 r., Przy czym całkowite zatrudnienie stopniowo wzrosło do 66,6 proc. w 2016 r., W porównaniu z 65,6 proc. w 2015 r. Tendencje są podobne we wszystkich rodzajach obszarów, w tym na obszarach wiejskich, w miastach i na przedmieściach, i miasta.

Jednak w 2016 r. Zatrudnienie w rolnictwie nieznacznie spadło do 8,9 mln osób zatrudnionych w tym sektorze w porównaniu do 9,2 mln w 2015 r. Sektor ten miał 3,9 proc. udział w całkowitym zatrudnienia w 2016 r., podczas gdy w 2015 r. wynosił on 4,2 proc. całkowitego zatrudnienia.

Z 28 państw członkowskich najwyższy odsetek pracowników rolnych w ogólnej liczbie zatrudnionych był w Rumunii, Grecji i Polsce - odpowiednio 22,5 proc., 11,9 proc. i 10 proc. w 2016 r.

Jednocześnie dochody rolnicze ponownie zaczęły spadać po wyjściu z kryzysu i osiągnięciu nowego maksimum w 2013 r. Pod względem dochodu rolniczego - tj. wynagrodzenia wynikającego z wszystkich czynników produkcji (ziemi, kapitału, pracy), opartego na wartość produkcji minus koszty zmienne, amortyzacja i podatki od produkcji, plus subsydia do produkcji - dochody wyniosły 144, 709 mln euro w 2016 r., czyli nieznacznie więcej w porównaniu do 2015 r., ale o około 6 proc. mniej niż w 2013 r.