Według KE, wiosną prognoza dostaw była nieznacznie wyższa, ale w konsekwencji skrajnej suszy w wielu regionach Europy (brak paszy i zwiększony ubój krów mlecznych) doprowadzi ​​w drugiej połowie 2018 roku do zmniejszenia wzrostu dostaw do 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Rozwój dostaw w państwach członkowskich jest zróżnicowany, podczas gdy w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce oczekiwany jest znaczny wzrost produkcji (2 do 3 proc.). Spadek zaznaczył się szczególnie w Irlandii i Holandii.

Dostawy mleka w UE w lipcu 2018 r. były o 1,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Jednak od stycznia do lipca 2018 roku spadły one o 1,7 proc. z większym niż w tym samym okresie roku 2017. Pomimo ekstremalnej suszy latem ilość mleka wzrosła w Belgii, Niemczech, Polsce. Natomiast odnotowano niższą produkcję, szczególnie na Litwie, Łotwie, w Szwecji, Finlandii, Irlandii i Holandii.  W Wielkiej Brytanii i Francji, zawartości tłuszczu i białka w mleku surowym spadła.

Cena mleka płacona producentom w wiodących mleczarniach w UE wzrosła w sierpniu średnio o 34,37 centa za kilogram. Odpowiada to wzrostowi o 0,47 centa. Jednak cena była ona o 2,04 centa niższa niż w sierpniu 2017 r. Większość przebadanych mleczarni podniosła ceny, a żadna z nich nie obniżyła ceny.