W tym celu otworzona została konsultację internetowa a KE czeka na informacje, aby móc podjąć bardziej zdecydowane działania przeciwko zmniejszeniu się liczby tych owadów.

Komisarz UE ds. Środowiska Karmenu Vella nie ma wątpliwości, że nadszedł czas działania. Vella dostrzega potrzebę działań politycznych w celu zwalczania zabijania owadów, ale najpierw należy zlikwidować luki w wiedzy. Naukowcy, rolnicy, grupy środowiskowe, agencje rządowe i wszyscy zainteresowani obywatele są, zatem zaproszeni, aby do 5 kwietnia 2018 r dostarczyć KE informacji o śmiertelności owadów poprzez wypełnienie formularza.

Komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan podkreślił znaczenie owadów zapylających dla plonów rolnych. Jak stwierdził, owady są niezbędne do zaopatrzenia w żywność, więc trzeba coś zrobić przeciwko ich wyginięciu.

Formularz w języku polskim dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99dabe82-0d08-4141-ba33-7d7bc100fbb7?draftid=fae9ae79-2369-419e-9b55-9ed5507b858b&surveylanguage=PL