Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,88 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,32 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,27 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2017 r., czyli o 13 proc. mniej i 8,7 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,70 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 5,76 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,89 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,76 t/ha, wobec 3,08 t/ha w 2017 r., czyli o 10 proc. mniej niż w 2017 r. i 7,3 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,37 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony 9,06 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,41 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,85 t/ha wobec 4,66 t/ha w 2017 r., czyli 17,0 proc. mniej niż w 2017 r. i 12 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,61 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony rzędu 7,23 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Rumunii 2,75 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,86 t/ha wobec 3,77 t/ha w 2017 r., czyli o 24 proc. mniej i 21 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,07 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony 5,59 t/ha powinny być w Danii, a najniższe 1,82 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,60 t/ha, wobec 3,93 t/ha w 2017 r., czyli o 8,5 proc. mniej i o 3,7 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,04 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,40 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii 1,41 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,43 t/ha wobec 3,0 t/ha w 2017 r., czyli o 19 proc. mniej  i 18 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,87 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,4 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Rumunii 5,91 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,06 t/ha wobec 7,15 t/ha w 2017 r., czyli o 15 proc. mniej  i 5,7 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,57 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu 49,4 t/ha spodziewane są we Włoszech, a najmniejsze 18,8 t/ha w Grecji. W Polsce średnie plony powinny wynieść 42,7 t/ha, czyli o 3,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 37,7 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 95,9 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii 35,5 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 53,1 t/ha wobec 57,6 t/ha w 2017 r., czyli o 7,8 proc. mniej i 6,5  proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,8 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 41,9 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Rumunii 14,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 22,9 t/ha wobec 25,3  t/ha w 2017 r., czyli o 9,4 proc. mniej i 4,3 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 31,1 t/ha.