Rynek zbóż

Raport zakłada zbiory zbóż w UE-27 na poziomie 292,5 mln ton, co oznacza wzrost o 5,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Komisja Europejska szacuje, że eksport zboża w bieżącym sezonie 2020/2021 wyniesie 44,3 mln ton, czyli o 26 proc. mniej niż w bardzo udanym poprzednim sezonie.

KE zakłada, że na rynku światowym utrzyma się dobry popyt na zboże, głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pasze dla zwierząt w Chinach.

Rynek cukru

W raporcie produkcja cukru w ​​UE-27 szacowana jest na 14,4 mln ton. Byłoby to znacznie mniej niż w poprzednich latach, a spadek wyniósłby 12 proc. w porównaniu z sezonem 2019/2020. KE, jako przyczynę wymienia zwiększone występowanie wirusa żółtaczki buraków we Francji.

Rynek nasion oleistych

Obszar uprawy rzepaku ozimego w UE szacuje się na 5,0 mln ha (-14 proc. / do średniej z 5 lat). Mimo to oczekuje się, że całkowita produkcja w UE wzrośnie o 600 tys. ton (+ 3,4 proc. rok do roku) i osiągnie 16,7 mln ton.

Areał uprawy soi może wzrosnąć o 3,2 proc. rok do roku i osiągnąć 965 tys. ha.. Szacunkowe zasiane słonecznikiem obszary mogą osiągnąć 4,5 mln ha (+ 1,8 proc. rok do roku).

Rynek nasion oleistych w UE może w sezonie 2021/2022 osiągnąć wzrost całkowitej produkcji sięgającej 30,4 mln ton (+ 10,5 proc. rok do roku). Oczekuje się, że konsumpcja również wzrośnie ze względu na większe zapotrzebowanie na paszę i na oleje.

 Rynek mleka

KE oczekuje się, że produkcja mleka w bieżącym roku będzie o 1 proc. wyższa niż w 2020 roku. Komisja Europejska zakłada, że ​​spożycie sera wzrośnie po otwarciu restauracji. Natomiast popyt na świeże mleko będzie mniejszy niż w 2020 roku.

Rynek wieprzowiny

Produkcja wieprzowiny może spaść o 0,9 proc. rok do roku w 2021 r., chociaż KE spodziewa się niewielkiego wzrostu popytu na to mięso na rynku wewnętrznym UE, w drugiej połowie roku. Jest mało prawdopodobne, aby boom dostaw do Chin powtórzył się, ponieważ produkcja w tym kraju rośnie po pomorze świń.