Chociaż wartość eksportu UE spadła o 2 proc. w porównaniu z czerwcem i obecnie wynosi 19,2 mld euro, nadal pozostaje znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Import UE również spadł o 2 proc. w tym samym okresie, osiągając 14,3 mld euro w lipcu 2022 r. Bilans handlowy UE utrzymuje się na stabilnym poziomie 4,9 mld euro.

W najnowszym miesięcznym raporcie dotyczącym handlu produktami rolno-spożywczymi kładzie się również szczególny nacisk na przepływy handlowe między UE a Wielką Brytanią.

Eksport

Pomimo spadku ogólnej wartości eksportu, wywóz zbóż z UE, w szczególności pszenicy, ale także jęczmienia, wzrósł szczególnie na Bliski Wschód i do Afryki Północnej (MENA). Potwierdza to większe perspektywy eksportu zbóż z UE do krajów, które tego najbardziej potrzebują po zakłóceniu rynku spowodowanym wojną Rosji na Ukrainie.

Największy wzrost eksportu odnotowano w przypadku pszenicy. Rzeczywiście, UE wyeksportowała 1,9 mln ton pszenicy w lipcu 2022 r. do MENA, co stanowi 300 proc. wzrost w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. W lipcu łączny eksport pszenicy sięgnął 3 mln ton, co stanowi wzrost o 74 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Kategorie, w których nastąpił spadek eksportu w lipcu to owoce i orzechy (-15 proc.) oraz warzywa (10 proc.). Eksport oliwek i oliwy z oliwek spadł w lipcu o 14 proc., głównie z powodu spadku zakupów USA.

Całkowity eksport produktów rolno-spożywczych UE od początku roku do lipca osiągnął 127 mld euro, czyli o 14 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. UE pozostaje największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych.

Import

Import UE z Ukrainy kontynuuje swój czwarty miesiąc z rzędu wzrostu, po wprowadzeniu tymczasowej liberalizacji handlu i poprawie funkcjonowania Korytarzy Solidarności. Przywóz do UE od głównych partnerów handlowych, takich jak Brazylia i USA, również wzrósł, zwłaszcza w przypadku kukurydzy i soi. Import winogron, nasion słonecznika i bananów zmniejszył się najbardziej w lipcu w porównaniu z czerwcem. Spadły one odpowiednio o 24, 20 i 18 proc.

Całkowity import UE od początku roku do lipca osiągnął 96 mld euro, czyli o 33 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Handel rolno-spożywczy UE z Wielką Brytanią

Wielka Brytania stała się głównym partnerem handlowym UE. Całkowita wymiana produktów rolno-spożywczych osiągnęła w 2021 r. wartość 53,8 mld euro. W porównaniu z tym drugim, co do wielkości partnerem handlowym są USA, z którymi w 2021 r. wartość wymiany handlowej wyniosła 33,8 mld euro.

W 2022 r. całkowity handel produktami rolno-spożywczymi znacznie wzrósł między UE a Wielką Brytanią. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. handel produktami rolno-spożywczymi wzrósł o 21 proc. w porównaniu ze szczególną sytuacją na początku 2021 r., kiedy weszła w życie umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, osiągając 35,5 mld euro,. Bilans handlowy UE z Wielką Brytanią w zakresie produktów rolnych i spożywczych jest dodatni i od stycznia do lipca 2022 r. wynosi 18,6 mld euro.