Dlatego, aby ułatwić ponowne wykorzystanie wody, proponuje minimalne wymagania. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa mikrobiologicznego, jak i przepisanych kontroli.

Komisja uważa, że jedna trzecia całkowitego obszaru UE cierpi na stres wodny przez cały rok. Zmiana klimatu prawdopodobnie zaostrzy ten problem. Coraz bardziej nieprzewidywalne warunki pogodowe mogą wpływać na ilość i jakość zasobów słodkiej wody.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie, że oczyszczona woda z miejskich oczyszczalni ścieków jest wykorzystywana w jak najbardziej skuteczny sposób i zabezpiecza rolnictwu niezawodne alternatywne sposoby zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez służby KE rozporządzenie mogłoby przyczynić się do zwiększenia ilości ponownie wykorzystywanej wody z około 1 100 mld metrów sześciennych rocznie do 6 600 mld metrów sześciennych do 2025 r..

Dodatkowa ilość wody mogłaby zostać pozyskana poprzez inwestycje o wartości 700 mln euro przy kosztach poniżej 50 eurocentów za metr sześcienny.