Departament rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich KE opublikował informację na temat rynku i opisał obecny stan zarządzania ryzykiem w europejskim rolnictwie.

Opis zawiera różne zagrożenia i środki, które mogą być użyte w celu ich zapobiegania lub łagodzenia oraz informacji, w jakim stopniu są dostępne narzędzia.

W zależności od rodzaju i skali ryzyka istnieją różne narzędzia zarządzania ryzykiem. Ryzyko może wiązać się z ceną, produkcją, przychodami, ale również być klasyfikowane w zależności od częstotliwości i skali szkody. Aby sobie z tym poradzić należy do tej sytuacji dostosować narzędzia zarządzania ryzykiem.

Wśród istniejących narzędzi WPR proponuje szereg instrumentów umożliwiających zarządzanie ryzykiem różnego typu i skali. Przeszkoda jest jednak niski poziom wykorzystywania ich przez rolników.

Inne instrumenty obejmują narzędzia publiczno-prywatne, takie jak ubezpieczenia lub fundusze inwestycyjne oraz prywatne narzędzia jak ubezpieczenia niesubsydiowane.

Pełna informacja na stronie: www.ec.europa.eu