Według KE obowiązujące przepisy mają zostać dostosowane do unijnego celu klimatycznego, jakim jest zaprzestanie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

Projekt obejmuje również emisję substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, takich jak amoniak, drobny pył i metale ciężkie.
Jak powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, propozycje umożliwią znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych i największych gospodarstw hodowlanych w Europie.

Zaostrzenie dotyczy w szczególności większych gospodarstw. Z informacji wynika, że do tej pory dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych podlegało 20 tys. dużych ferm drobiu i trzody chlewnej.

Nowe przepisy mają objąć około 185 tys., firm, co odpowiada około 13 procentom spółek handlowych w Europie. Te fermy bydła, trzody chlewnej i drobiu razem odpowiadają za 60 procent emisji amoniaku i 43 procent emisji metanu z hodowli zwierząt w UE.

Według unijnego komisarza ds. środowiska Virginijusa Sinkeviciusa, korzyści dla zdrowia ludzkiego wyniosłyby równowartość, co najmniej 5,5 mld euro rocznie dzięki samym środkom w zakresie hodowli zwierząt. Kraje UE i Parlament Europejski muszą jeszcze zatwierdzić projekt.

Minie trochę czasu, zanim zasady zaczną obowiązywać. Timmermans powiedział, że nawet, jeśli projekt zostanie ostatecznie zatwierdzony w przyszłym roku, realizacja rozpocznie się dopiero w 2027 roku.