Pierwszym krokiem podjętym w maju 2015 r. było wezwanie władz włoskich do usunięcia tych uchybień. Toczące się śledztwo nie jest związane, z jakością produktów mleczarskich, ale dotyczy przepisów mówiących o jednolitym rynku unijnym.

Ochrona, jakości produktów rolnych i środków spożywczych jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i jest to sposób na ochronę dziedzictwa kulturowego Europy.

Wszystkie produkty włoskie chronione w ramach unijnych programów jakości (CHOG, PDO, GTS), wśród nich sery jak mozzarella, gorgonzola, parmigiano reggiano i provolone, są objęte szczególnymi przepisami dotyczącymi ich wytwarzania.