Ze względu na ograniczenia w podaży soi w krajach należących do czołówki największych światowych eksporterów śruty sojowej, globalny handel tym surowcem w analizowanym okresie zwiększył się zaledwie o 3 proc. (ok. 1,7 mln t). Na tle wcześniejszych sezonów było to stosunkowo niewiele. Warto dodać, że w tym samym czasie światowy eksport przykładowo śruty rzepakowej - z 7-procentowym udziałem w światowym eksporcie - zwiększył się o 10 proc. (0,6 mln t).

Eksperci USDA prognozują, że w bieżącym sezonie 2014/15 światowy handel śrutą sojową zwiększy się o 3,7 mln t w stosunku do sezonu 2013/14 (o 6 proc.). Wpływ na to będzie miała wysoka podaż soi, m.in. z rekordowo dużych zbiorów w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. i z Ameryki Południowej w 2015 r. Eksport śruty sojowej będzie również wspierany spadkiem jej cen, w połączeniu ze stabilną, bądź nawet mniejszą, podażą innych śrut.