We Francji w poprzednim tygodniu stwierdzono sześć przypadków choroby u dzikich ptaków i 34 ogniska na fermach drobiu. Wiele ognisk zidentyfikowano je na podstawie klinicznych objawów u ptaków, ale również podczas ubojów prewencyjnych. Ponad 52 tys. ptaków poddano ubojowi z konieczności w gospodarstwach, a ponad 2 tys. padło.

W Niemczech zlokalizowano pięć nowych ognisk na fermach indyków, kaczek i drobiu różnych gatunków w  Dolnej Saksonii, Brandenburgii i Nadrenii Północnej Westfalii. Przypadek ptasiej grypy stwierdzono w ogrodzie zoologicznym w Saksonii Anhalt, a ogniska tej choroby u drobiu przyzagrodowego stwierdzono w Bawarii. Ponad 68 tys. ptaków zostało poddanych ubojowi z konieczności, a 673 ptaki padły.

W Holandii w okolicach Utrechtu odnaleziono dużą liczbę padłych na ptasią grypę dzikich kaczek.

W Polsce zlokalizowano dwa nowe ogniska choroby na fermach i dwa w chowie przyzagrodowym w różnych regionach kraju. W wyniku choroby ponad 4 tys. ptaków poniosło śmierć.

Na Ukrainie na fermie w rejonie Odessy i w chowie przyzagrodowym w Czerniowcach znaleziono dwa ogniska ptasiej grypy. Ponad 10 tys. ptaków poddano ubojowi.

Chorwacja raportowała o dwóch nowych ogniskach ptasiej grypy na fermach w Zagrebacka gdzie padło 40 ptaków oraz o kilku przypadkach u dzikich ptaków w innych rejonach kraju.

W Serbii znaleziono martwego myszołowa chorującego uprzednio na ptasią grypę.

W Czechach odnaleziono kilka martwych łabędzi i odnotowano jedno ognisko w chowie przyzagrodowym.

Na Słowacji zlokalizowano dwa nowe ogniska w chowie przyzagrodowym w Presov i Tarnawie oraz znaleziono kilka dzikich ptaków dotkniętych tą chorobą.

W Rumunii odnaleziono kilka łabędzi chorych na ptasią grypę i jedno ognisko w chowie przyzagrodowym gdzie padło 46 ptaków.

W Grecji zgłoszono jedno ognisko w fermowym chowie klatkowym niosek. Ubojowi poddano 28 tys. ptaków.

Trzy fermy w zachodniej części Rosji zostały dotknięte ptasią grypą. Padło 2530 ptaków, a 219 tys. ubito z konieczności. Znaleziono też dwa łabędzie chore na ptasią grypę.