W czwartek trzecia sesję z rzędu taniały kontrakty zbożowe na światowych giełdach. Lepsze perspektywy światowej produkcji pszenicy- w przeciwieństwie do kukurydzy, ściągają ceny w dół zarówno pierwszej jak i drugiej. W Australii jeszcze kilka tygodni temu zapowiadano-w wyniku El Nino- produkcję pszenicy na poziomie poniżej 20 mln t. Tymczasem ostatnio przewidywania wzrosły nawet do 27 mln t (mniejszy niż sądzono wpływ anomalii pogodowej). Statistics Canada podniósł prognozę zbiorów pszenicy jarej o 0,4 mln t do 18,4 mln t, a Strategie Grains podwyższyła o 3,5 mln t szacunki produkcji pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej do 147,5 mln t. Jednocześnie obniżyła prognozę zbiorów kukurydzy w UE-28 o 2,2 mln t do 57,4 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,74 proc. (167,00 euro/t- 702 zł/t).
Wykres 1


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,38 proc. (176,92 USD/t- 657 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,37 proc. (162,50 euro/t- 684 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,62 proc. (149,50 USD/t- 555 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10