Niestety wczorajsza sesja notowań zbóż na światowych giełdach ponownie była spadkowa. Raporty USDA nie wpłynęły na poprawę nastrojów, a wręcz przeciwnie. W efekcie pierwsze dwa tygodnie nowego roku nie są zbyt przyjemne dla posiadaczy zbóż.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF wczoraj potaniała o 2,0 proc. i kosztowała 265,75 euro/t (1203 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 15,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym obniżyła się o 1,6 proc. i wyniosła 239,00 euro/t (1082 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 12,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym potaniała o 1,5 proc. i kosztowała 274,38 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,9 proc. i wyniosła 231,29 USD/t, a przez ostatni rok podrożała o 10,0 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 2,03 proc. (265,75 euro/t - 1203 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,45 proc. (274,38 USD/t - 1083 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,65 proc. (239,00 euro/t- 1082 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,92 proc. (231,29 USD/t - 913 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10