Piątkowe notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach, ale pszenica na CBoT i kukurydza na Matif wyznaczyły nowe maksima cenowe. Dzień wcześniej pszenica na paryskiej giełdzie osiągnęła najwyższą cenę od początku marca 2019 r. Z kolei kukurydza w piątek była najdroższa od 30 lipca ub. r. Pszenica na giełdzie w Chicago w piątek osiągnęła najwyższy poziom od 9 sierpnia 2018 r. Trend wzrostowy na światowym rynku zbóż (z mniejszymi lub większymi korektami) trwa od września ub.r. Pszenica na Matif od dołka 9 września 2019 r. podrożała już o 25 proc., a cena pszenicy na CBoT od dołka 3 września ub.r. wzrosła o 26 proc.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek potaniała o 0,1 proc. i kosztowała 191,5 euro/t (813 zł/t) i jest o 5,9 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 1,6 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 173,00 euro/t (735 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 4,2 proc. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 0,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 207,41 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,9 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,9 proc. i wyniosła 152,26 USD/t., a przez ostatni rok podniosła się o 2,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły 0,1 proc. W piątek USDA podała wysokość zapasów amerykańskich zbóż na 01 grudnia 2019 r. Zapasy pszenicy wyniosły 1,83 mld buszli i były o 9 proc. niższe w stosunku do 01 grudnia 2018 r. Zapasy kukurydzy osiągnęły wielkość 11,4 mld buszli i były o 5 proc. mniejsze niż przed rokiem. Z kolei szacowany areał zasiewów pszenicy ozimej w USA wynosi 30,8 mln akrów wobec 31,16 mln akrów w poprzednim sezonie. Jest to druga najniższa powierzchnia zasiewów od momentu rejestracji danych.

W piątek po południu USDA opublikowała najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż w obecnym sezonie. W stosunku do danych sprzed miesiąca podwyższono prognozę światowych zbiorów pszenicy- o 1,02 mln t do 764,39 mln t. Szacowana produkcja będzie wyższa aż o 32,94 mln t (o 4,5 proc.) wobec sezonu 2018/19. Zapasy końcowe mają wynieść 288,08 mln t wobec 278,06 mln t w poprzednim sezonie. W ujęciu miesięcznym zmniejszono prognozę zbiorów w Rosji- o 1,0 mln t do 73,5 mln t (o 1,82 mln t- 2,5 proc.- więcej niż przed rokiem) i w Australii- o 0,5 mln t do 15,6 mln t (o 1,7 mln t- 9,8 proc.- miej wobec poprzedniego sezonu). W Unii Europejskiej szacunki zbiorów podniesiono o 0,5 mln t do 17,0 mln t.- oznacza to większe zbiory aż o 17,14 mln t wobec poprzedniego sezonu (wzrost o 12,5 proc.).

Według danych USDA światowe zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie wyniosą 1110,84 mln t (spadek prognoz o 2,22 mln t wobec grudnia) i będą o 11,63 mln t (1,0 proc.) niższe w stosunku do poprzedniego sezonu. Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść z 320,29 mln t do 297,81 mln t. Wśród trzech największych światowych producentów i eksporterów kukurydzy podwyższono szacunki zbiorów w USA- o 0,78 mln t do 347,78 mln t (spadek o 16,48 mln t- 4,5 proc.- wobec poprzedniego sezonu). W Brazylii utrzymano prognozę zbiorów na poziomie sprzed miesiąca- 101,0 mln t (w poprzednim sezonie zbiory wyniosły również 101,0 mln t). W Argentynie również nie zmieniono prognoz wobec grudniowego raportu- 50,0 mln t (spadek o 1,0 mln t- 2,0 proc.- wobec 2018/19). W Unii Europejskiej podwyższono prognozę zbiorów o 0,44 mln t do 65,0 mln t (wzrost o 0,78 mln t- 1,2 proc.- wobec poprzedniego sezonu).


Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,13 proc. (191,50 euro/t- 813 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,40 proc. (207,41 USD/t- 794 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,14 proc. (173,00 euro/t- 735 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,91 proc. (152,26 USD/t- 583 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10