Środowy raport USDA na temat m.in. światowego bilansu oleistych nie wniósł istotnych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. W rezultacie inwestorzy nie dostali impulsu do dokonywania zdecydowanych ruchów na giełdach. Ceny zachowywały się stabilnie niewiele odbiegając od notowań z dnia poprzedniego.

USDA o symboliczne 0,3 mln t zmniejszyła prognozę światowej produkcji soi w obecnym sezonie do 320,21 mln t, głównie za sprawą redukcji szacunków zbiorów w Rosji- o 0,21 mln t do 2,64 mln t. Przy niewielkim wzroście światowego zużycia przewidywane zapasy końcowe mają spaść o 1,59 mln t (w stosunku do raportu z lutego) do 78,87 mln t.

Niewielka korekta produkcji w dół wystąpiła w przypadku rzepaku- o 0,23 mln t do 67,45 mln t. Zmniejszono szacunki zbiorów w Rosji o 0,12 mln t do 1,0 mln t i w Australii o 0,1 mln t do 3,0 mln t.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena spadła o 0,07 proc. (351,00 euro/t- 1517 zł/t).


Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.

Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,28 proc. (323,34 USD/t- 1274 zł/t).

Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Canola WCE, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,68 proc. (452,70 CAD/t- 1331 zł/t).

W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.