Pierwotnie planowano przedłożenie Strategia KE „od pola do stołu” na 25 marca, jednak zostało to przełożone z powodu koronawirusa na 29 kwietnia. Prezentacja strategii różnorodności biologicznej, która jest również planowana na przyszły tydzień, ma zostać przełożona na później. Oczekuje się, że oba projekty wniosą istotny wkład w osiągnięcie celów klimatycznych „Zielonego Ładu”, osiągając neutralność klimatu do 2050 r.

W ramach strategii „Od pola do stołu” przewidywane jest znaczne ograniczenie wykorzystania nawozów i pestycydów w rolnictwie. W niektórych wcześniej opublikowanych projektach komunikatu stosowanie środków ochrony roślin zostało zmniejszone o połowę do 2030 r. Ponadto zgodnie ze strategią należy zmniejszyć ryzyko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).

Przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim Norbert Lins pomimo kryzysu związanego z koronawiruse napisał do KE wniosek o odroczenie terminu w celu omówienia częściowo kontrowersyjnych planów z politykami rolnymi Parlamentu Europejskiego.

W międzyczasie jedenaście unijnych organizacji parasolowych sektora hodowlanego podkreśliło w liście osiągnięcia hodowli z myślą o strategii „od pola do stołu”. We wspólnym liście przedstawiciele unijnych komitetów stowarzyszeń rolników (COPA), spółdzielni wiejskich (COGECA), europejskiej organizacji parasolowej przemysłu mieszanek paszowych (FEFAC) oraz Europejskiego Związku Zawodowego Bydła i Mięsa (UECBV) zapytali KE o wystarczający stopień uwzględnienia w łańcuchu wartości zwierząt hodowlanych.

W swoim piśmie stowarzyszenia wyraźnie wyjaśniły, że sektor rolny chce przyczynić się do ochrony klimatu. Komisja UE musi jednak zapewnić by proponowane środki były również oparte na zasadach naukowych. Ponadto sektor nalega na równomierne rozłożenie wymagań w całym łańcuchu żywnościowym. Należy unikać zbyt jednostronnych obciążeń po stronie producenta.