Na początku marca br. swoje prognozy przedstawiła również Komisja Europejska (KE) w raporcie 'Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets'. Według KE, jesienią 2014 r. obsiano nieco większą powierzchnię rzepakiem ozimym niż przed rokiem (blisko 6,8 mln ha, tj. o 1 proc. więcej niż rok do roku).

Przy uwzględnieniu dotychczasowego przebiegu warunków pogodowych i założeniu stosunkowo niskich strat zimowych (łagodna zima) plony rzepaku mogą ukształtować się na przeciętnym poziomie ok. 3,1 t/ha.

Biorąc pod uwagę powyższe, eksperci KE oczekują, że tegoroczne zbiory rzepaku w UE wyniosą 21,1 mln t. Oznacza to 12-procentowy spadek (o 3 mln t) w stosunku do 2014 r. Choć spadek ten wydaje się dość znaczący, pamiętać trzeba, że punktem odniesienia jest 2014 rok, rekordowy pod względem produkcji (24,1 mln t).

Jeśli prognoza KE okaże się bliska prawdy, tegoroczna produkcja rzepaku będzie zbliżona do całkiem niezłego wyniku z 2013 r. oraz do średniej z ostatnich 3 lat.