Wzrost zbiorów w porównaniu z rokiem poprzednim powinien wynosić: 10 proc. dla pszenicy, 7 proc. dla jęczmienia i 0,5 proc. dla kukurydzy.

Zbiory nasion oleistych szacują Komisję Europejską na 32,5 mln ton i zakładają, że powierzchnia rzepaku w UE będzie o 10 proc. niższa.

Oczekuje się, że produkcja cukru osiągnie w tym roku 18,3 mln ton, czyli o 4 proc. więcej niż w sezonie 2018/2019. Komisja Europejska szacuje średni plon buraków cukrowych na 74,9 t/ha, czyli o 6 t/ha wyższy niż w 2018 r. Natomiast w UE oczekuje się spadku powierzchni uprawy buraków cukrowych o 4 proc., z czego o około 30 tys. ha we Francji, natomiast w Polsce oczekuje się wzrostu produkcji cukru o 2 proc. Po nieznacznym wzroście cen cukru na rynku spot, KE ma nadzieję na lekkie ożywienie cen w ciągu roku.

Oczekuje się, że produkcja mleka w UE wzrośnie o 1 proc. zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. w porównaniu z 2018 r., Podczas gdy stabilne ceny mleka, niższa produkcja konkurentów w krajach trzecich i utrzymujący się stabilny popyt zwiększą produkcję w szczególności w Irlandii, Polsce i Danii. Komisja Europejska oczekuje stałej produkcji mleka w Niemczech i we Francji.

W pierwszych czterech miesiącach 2019 roku eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 14,5 proc. Komisja Europejska jest przekonana, że pozytywny trend w handlu zagranicznym będzie się utrzymywał i że wielkość wywozu wieprzowiny w całym roku 2019 przekroczy poziom z poprzedniego roku o 15 proc.