Uczestnicy osiągnęli porozumienie w sprawie dwóch rezolucji w sprawie przyszłości lasów europejskich, w których zobowiązali się do wzmocnienia: społecznej funkcji lasów, ich wkładu w zwiększenie zielonych miejsc pracy oraz ochrony lasów przed zmianami klimatu, a także do współpracy na szczeblu regionalnym dotyczącym nowych wyzwań i możliwości.

W czasie konferencji Jerzy Plewa - dyrektor generalny DG Agri pogratulował uczestnikom konferencji prac na zrównoważonym zarządzaniem lasami. Jak powiedział, sektor leśny jest najważniejszy w utrzymywaniu rolnictwa żywym i zrównoważonym. Lasy stanowią ważny element natury i przyrody, odgrywają ważną role w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz mają wkład w istnienie zielonych miejsc pracy zwłaszcza na wsi.

W ramach PROW 2014-2020, w 28 krajach UE 7,2 mld euro zostanie przeznaczone na leśnictwo.