Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 171,00 euro/t (742 zł/t) i jest o 13,6 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym podniosła się o 0,2 proc. i wyniosła 164,00 euro/t (712 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 7,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym potaniała o 0,9 proc. i kosztowała 177,93 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 4,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,6 proc. do 144,88 USD/t., a przez ostatni rok podniosła się o 5,7 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,44 proc. (171,00 euro/t - 742 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,92 proc. (177,93 USD/t - 700 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (164,00 euro/t - 712 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 1,60 proc. (144,88 USD/t - 570 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10