Po wyznaczeniu kilkumiesięcznych szczytów notowań, amerykańska pszenica potaniała wczoraj o 1,2 proc. do 165,99 USD/t. Jeszcze więcej- 1,6 proc. spadła cena pszenicy na paryskim parkiecie. Kukurydza na Matif potaniała o 0,2 proc. do 158,25 euro/t, natomiast na CBoT cena nie zmieniła się i wyniosła 142,32 USD/t.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,56 proc. (158,25 euro/t- 657 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,20 proc. (165,99 USD/t- 553 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,16 proc. (151,50 euro/t- 629 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena nie zmieniła się (142,32 USD/t- 474 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10