Od wyznaczenia lokalnych szczytów notowań w drugiej połowie grudnia (zboża) i na początku stycznia (oleiste) do końca stycznia trwały wyraźne spadki cen wszystkich surowców rolnych. W tym czasie najwięcej na wartości straciła amerykańska pszenica - aż 25 proc.! Zboża na giełdzie w Paryżu, kukurydza i soja w Chicago potaniały o 9-11 proc. Rzepak i canola straciły stosunkowo najmniej (4-6 proc.). Spadki, chociaż w większości znaczne, mieściły się jednak w granicach naturalnej korekty wcześniejszych silnych wzrostów cen. Od początku lutego (do 13 lutego, czyli ostatnich dostępnych danych podczas pisania tekstu) na światowych giełdach trwało odreagowanie wcześniejszych zniżek. Jest jednak zbyt wcześnie, aby stwierdzić, że korekta spadkowa dobiegła końca i rynki powróciły do tendencji wzrostowej. Niemniej jednak w przypadku rzepaku i canoli brakuje niewiele, aby tak się stało.

Rzepak jest zaledwie o 4 euro/t tańszy niż podczas wyznaczania szczytu notowań na początku stycznia, natomiast canola jedynie o 1,5 dolara kanadyjskiego. Mocne zachowanie się wspomnianych oleistych na tle pozostałych surowców ma swoje podłoże fundamentalne. Pod koniec stycznia pojawiły się pierwsze prognozy produkcji rzepaku w Unii Europejskiej (największy światowy producent) w nadchodzącym sezonie. Według dwóch ośrodków analitycznych mogą one być nawet o 4 mln t (16 proc.) niższe niż w sezonie obecnym (szczegóły poniżej). To niewątpliwie wzmacnia notowania tego surowca na giełdach.

Z kolei na słabsze zachowanie się notowań zbóż wpływają ciągle podnoszone prognozy światowej produkcji w obecnym sezonie, które są na historycznie rekordowych poziomach. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (raport z końca stycznia), drugi sezon z rzędu przekroczą 2 000 mln t. Natomiast w lutowym raporcie USDA po raz pierwszy oszacowała globalną produkcję zbóż w 2014/15 przekraczającą 2 000 mln t (bez ryżu).

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym pod koniec stycznia podniosła prognozę globalnej produkcji zbóż w obecnym sezonie 2014/15 do historycznie rekordowego poziomu 2 002 mln t (1 990 mln t w prognozie z listopa da ub.r.). Tym samym jest to wynik (pierwszy raz w prognozach IGC) lepszy od ubiegłorocznego, również rekordowego poziomu 2 000 mln t. Wzrost prognozy o 12 mln t jest zasługą głównie przeszacowań światowej produkcji kukurydzy o 10 mln t wobec listopadowego raportu do 992 mln t, czyli o 1 mln t wyższego niż w rekordowym sezonie poprzednim 2013/14 (991 mln t). Największy wzrost prognozy dotyczy Argentyny, gdzie oczekuje się zbiorów na poziomie 29,5 mln t wobec 22,5 mln t szacowanych dwa miesiące temu. W Brazylii zwiększono oczekiwane zbiory o 2 mln t do 77 mln t. W wyniku większego niż planowano wcześniej zużycia, światowe zapasy końcowe spadną o 1 mln t do 194 mln t. Globalną produkcję pszenicy IGC pozostawiła na poziomie listopadowym, czyli 717 mln t. Jednak w wyniku zmniejszenia światowego zużycia, zapasy końcowe mają wzrosnąć o 3 mln t (w stosunku do poprzedniej prognozy) do 196 mln t.

W raporcie z 9 lutego USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) podwyższył prognozę globalnej produkcji zbóż w sezonie 2014/15 w stosunku do styczniowego raportu o 4,81 mln t do historycznie rekordowych 2 000,54 mln t. Zapasy końcowe mają wzrosnąć w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca o 2,00 mln t do 421,90 mln t. USDA ponownie podniosła - tym razem o 1,65 mln t do 725,03 mln t - historycznie rekordową światową produkcję pszenicy. Zapasy końcowe mają wzrosnąć do 197,85 mln t (wobec 196,00 mln t szacowanych przed miesiącem i 187,46 mln t w sezonie 2013/14). Poprawa światowego bilansu pszenicy to zasługa podwyższenia o 1,66 mln t zapasów początkowych oraz podniesienia po 0,5 mln t prognozy zbiorów tego ziarna w Kazachstanie do 13,00 mln t i w Argentynie do 12,50 mln t oraz o 0,25 mln t na Ukrainie do 24,75 mln t. Nieznacznie (o 0,18 mln t) podwyższono także produkcję w Unii Europejskiej do 155,69 mln t.

W Unii Europejskiej po raz kolejny podwyższono nieznacznie (o 0,18 mln t) szacunki produkcji pszenicy z poprzedniego miesiąca do rekordowej wysokości 155,69 t, zapasy początkowe pozostawiono na poziomie sprzed miesiąca, czyli na poziomie 10,64 mln t. Zapasy końcowe mają być niższe w porównaniu z raportem styczniowym o 0,82 mln t i wynieść 16,32 mln t. Ponownie zwiększono o 1 mln t prognozę unijnego eksportu do 31 mln t. Według raportu USDA w bieżącym sezonie UE będzie po raz pierwszy największym światowym eksporterem pszenicy. W Polsce utrzymano szacunki z poprzedniego miesiąca rekordowych zbiorów - 11,2 mln t (o 18 proc. wyższe niż w ubiegłym sezonie i o 20 proc. wyższe wobec średniej z 5 lat).

Amerykański Departament ds. Rolnictwa w styczniu podniósł o 3,21 mln t prognozę globalnej produkcji kukurydzy do 991,29 mln t. Zapasy końcowe tego ziarna prognozowane są w wysokości 189,64 mln t (189,15 mln t miesiąc wcześniej). Podniesiono ponownie szacunki zbiorów w UE, tym razem o 0,20 mln t do rekordowych 74,16 mln t. Zwiększono również w Argentynie o 1 mln t do 23 mln t i na Ukrainie o 1,45 mln t do 28,45 mln t. W Polsce utrzymano szacunki zbiorów na poziomie 4 mln t.

OLEISTE

W lutowym raporcie USDA nieznacznie obniżyła prognozę globalnej produkcji oleistych w obecnym sezonie do i tak rekordowych 532,15 mln t (532,37 mln t szacowane przed miesiącem i 504,28 mln t w sezonie ubiegłym) oraz zmniejszyła przewidywane zapasy końcowe do 103,16 mln t (104,69 mln t w styczniu i 80,47 mln t w sezonie 2013/14). Światowe zbiory soi mają wynieść w sezonie 2014/15 rekordowe 315,06 mln t (314,37 mln t miesiąc wcześniej). Zapasy końcowe mają być niższe o 1,52 mln t w stosunku do styczniowych przewidywań i wyniosą 89,26 mln t. Podwyższono prognozę zbiorów w Argentynie o 1 mln t do 56 mln t i w Chinach o 0,55 mln t do 12,35 mln t, obniżono w Brazylii o 1 mln t do 94,5 mln t.

USDA obniżyła prognozę globalnej produkcji rzepaku - z 71,94 mln t do 71,24 mln t, ale nadal będzie to historycznie rekordowa produkcja (71,10 mln t w również rekordowym sezonie poprzednim). W Unii Europejskiej zbiory rzepaku w bieżącym sezonie pozostawiono na historycznie rekordowym poziomie aż 24,08 mln t (21,10 mln t w sezonie poprzednim). W Polsce utrzymano grudniową prognozę produkcji rzepaku w wysokości 3,1 mln t.

Pojawiły się pierwsze prognozy produkcji rzepaku w nadchodzącym sezonie 2015/16. Według styczniowej wstępnej prognozy Oil World zbiory rzepaku w UE będą o 3-4 mln t niższe w stosunku do obecnego sezonu (m.in. z powodu mniejszej powierzchni zasiewu rzepaku ozimego) i wyniosą 20,5-21 mln t. Z kolei Strategie Grains w styczniowym raporcie przewiduje spadek produkcji rzepaku w UE w nadchodzącym sezonie o 8,6 proc. do 21,5 mln t (przy powierzchni zasiewów 6,5 mln ha i plonach 3,3 t/ha).

Pszenica. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy wzrostowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Po dynamicznych wzrostach cen pszenicy w okresie trzecia dekada września-druga połowa grudnia ub.r. notowania przeszły w fazę korekty. Trwające ponad miesiąc spadki cen doprowadziły do zmiany trendu krótkoterminowego na spadkowy (na obu giełdach).

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Podobnie jak w przypadku pszenicy, w ostatnim miesiącu doszło do zmiany trendu krótkoterminowego na spadkowy.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Wśród oleistych tylko w przypadku soi doszło do zmiany trendu krótkoterminowego na spadkowy. Ceny rzepaku i canoli trzymają się nadzwyczaj mocno w pobliżu styczniowych lokalnych szczytów notowań.

Artykuł pochodzi z marcowego wydania Farmera ---> prenumerata  ---> Aktualny numer