Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu potaniała wczoraj o 0,7 proc. i kosztowała 199,00 euro/t (894 zł/t) i jest o 11,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 0,1 proc. i wyniosła 175,50 euro/t (778 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 4,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym wczoraj potaniała o 2,0 proc. i kosztowała 218,71 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 19,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,5 proc. i wyniosła 152,36 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 1,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,75 proc. (199,00 euro/t - 894 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,02 proc. (218,71 USD/t - 835 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,14 proc. (175,50 euro/t- 788 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,45 proc. (152,36 USD/t - 582 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10