Pszenica na Matif potaniała wczoraj o 0,9 proc. do 203,50 euro/t (876 zł/t) i nadal utrzymuje się powyżej psychologicznej granicy 200 euro/t. Natomiast na giełdzie w Chicago cena spadła o 1,2 proc. do 188,77 USD/t. Notowania kukurydzy na Matif obniżyły się o 0,7 prac. i wyniosły 180,50 euro/t (777 zł/t). Kukurydza na CBoT potaniała o 1,5 proc. do 148,12 USD/t. Słabsze notowanie pszenicy po pbu stronach oceanu to w dużej mierze wynik egipskiego przetargu na zakup pszenicy- ponownie wygrała pszenica rosyjska.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,85 proc. (203,50 euro/t- 876 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,20 proc. (188,77 USD/t- 705 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,69 proc. (180,50 euro/t- 777 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,51 proc. (148,12 USD/t- 553 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10