Po dynamicznej zwyżce cen kontraktów zbożowych w poniedziałek, wczoraj na światowych giełdach wystąpiła korekta spadkowa. Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,9 proc. i kosztowała 183,00 euro/t (804 zł/t) i jest o 10,4 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przypomnę, że od 12 sierpnia (raport USDA wykazał prognozę spadku produkcji pszenicy w Unii Europejskiej o blisko 13 proc. w stosunku do poprzedniego sezonu) cena pszenicy na paryskiej giełdzie do poniedziałku wzrosła o 4,1 proc. i była najdroższa od ponad trzech tygodni. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 0,3 proc. i wyniosła 165,50 euro/t (727 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 0,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym wczoraj potaniała o 1,7 proc. i kosztowała 186,47 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,2 proc. i wyniosła 128,74 USD/t., a przez ostatni rok obniżyła się o 10,4 proc. proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,95 proc. (183,00 euro/t- 804 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,74 proc. (186,47 USD/t- 688 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,30 proc. (165,50 euro/t- 727 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,21 proc. (128,74 USD/t- 475 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10