Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w grudniu potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 174,50 euro/t (764 zł/t) i jest o 12,8 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Notowania pszenicy rosną od początku września- w kontrakcie z dostawą w grudniu cena wzrosła w tym czasie o ponad 5 proc. i jest najwyższa od 30 lipca br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym nie zmieniła się i wyniosła 164,75 euro/t (721 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,5 proc. Osiągnięta cena jest najwyższa od 27 sierpnia br.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym potaniała o 2,0 proc. i kosztowała 179,67 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 5,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,2 proc. do 152,65 USD/t., a przez ostatni rok podniosła się o 5,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,43 proc. (174,50 euro/t- 764 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,95 proc. (179,67 USD/t- 721 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena nie zmieniła się (164,75 euro/t- 721 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,21 proc. (152,65 USD/t- 613 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10