Pszenica

W skali światowej amerykańskie ministerstwo rolnictwa podniosło szacunki zapasów końcowych aż o 2 mln ton (sezon 2014/15) z 192,9 mln ton (raport listopadowy) do 194,9 mln ton. Dane były wyższe od oczekiwań rynkowych. Na wzrost zapasów końcowych wpłynęła głównie wyższa produkcja pszenicy w Kanadzie (+1,8 mln ton do listopada) oraz zmniejszenie wykorzystania pszenicy na cele paszowe w UE o 1,5 mln ton. Ministerstwo podniosło przewidywany eksport pszenicy z UE w tym sezonie do 29 mln ton (+1 mln ton miesiąc do miesiąca. UE jest największym producentem i eksporterem pszenicy na świecie. Unijna produkcja szacowana jest na 155,4 mln ton. Kolejni najwięksi producenci pszenicy na świecie to: Chiny 126 mln ton, Indie 95,9 mln ton, Rosja 59 mln ton, USA 55,1 mln ton. Oczekuje się poprawy bilansu na rynku unijnej pszenicy, zapasy końcowe szacowane są teraz na 17,06 mln ton (+0,5 mln ton w stosunku do listopada) w porównaniu do 10,2 mln t w sezonie 2013/14.

Kukurydza

Prognozy światowych zapasów końcowych kukurydzy podniesiono w stosunku do prognozy listopadowej o 0,7 mln ton do 192,2 mln ton. Są to dane przemawiające za spadkami notowań kukurydzy. Ministerstwo podniosło szacunki zbiorów w stosunku do listopada w Chinach o 1,5 mln ton do 215,5 mln ton oraz w UE o 0,54 mln ton do 73,59 mln ton.

Oleiste

Prognoza światowych zapasów końcowych soi zostały skorygowane w dół w stosunku do listopada o 0,4 mln ton do 89,9 mln ton. Jednak prognoza światowych zapasów końcowych dla całego rynku nasion oleistych została podniesiona o 1,1 mln ton do 104,1 mln to przede wszystkim za sprawą wyższej produkcji kanadyjskiego rzepaku (kanoli). Kanada powinna zebrać 15,6 mln ton rzepaku.
Globalna produkcja rzepaku prognozowana była w grudniu o 1,2 mln ton wyżej niż w listopadzie na rekordowe 71,9 mln ton.