Według KOWR w 2017 r. nastąpił wzrost obrotów handlu zagranicznego. Produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Udział towarów rolno-spożywczych w wartości ogółem polskiego eksportu, tak jak w poprzednim roku, wyniósł 13 proc.

W 2017 r. wartość eksportu tych towarów do krajów Unii Europejskiej wyniosła 22,3 mld euro i była o 12 proc. większa niż przed rokiem. Udział krajów UE w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych, podobnie jak w 2016 r., wyniósł 81 proc.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. W 2017 r. eksport do tego kraju był o 18 proc. większy niż rok wcześniej i wyniósł 6,5 mld euro. Tym samym udział Niemiec w wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrósł o 1 proc., do 24 proc.

Wywóz towarów rolno-spożywczych do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w 2017 r. zwiększył się o 10 proc. i ukształtował się na poziomie 1,3 mld euro. Wartość towarów rolno–spożywczych sprzedanych do Federacji Rosyjskiej wyniosła 463 mln euro.  Do Federacji Rosyjskiej wywożono przede wszystkim: wyroby piekarnicze i czekoladowe, przetwory warzywne, syropy cukrowe i soki owocowe.

Wartość eksportu na Ukrainę zwiększyła się o 24 proc., do 404 mln euro. Spośród krajów WNP wzrost wpływów odnotowano również w eksporcie do Kazachstanu (o 18 proc.), Mołdawii (o 24 proc.) i Kirgistanu (o 40 proc.).

Mniejsze przychody uzyskano natomiast z eksportu produktów rolno-spożywczych na Białoruś. Ich wartość wyniosła 296 mln euro i była o 12 proc. mniejsza niż w 2016 r.

 Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych zwiększył się z 3,3 mld euro do 3,8 mld euro (o 13 proc.). Największym odbiorcą spośród tych krajów były USA, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 523 mln euro (wzrost o 40 proc.).

Produktami rolno–żywnościowymi, które generowały największy przychód z eksportu w 2017 r. były: produkty mleczne ( 2,078 mld euro), w tym: sery i twarogi – (740 mln euro), mięso i podroby z drobiu (1,946 mld euro), ryby i przetwory (1,895 mld euro) pieczywo (1,507 mld euro), mięso wołowe (1,387 mld euro), wyroby czekoladowe (1,358 mld euro), przetwory mięsne (1,065 mld euro), mięso wieprzowe (966 mln euro, warzywa świeże (624 mln euro), owoce świeże (602 mln euro), pszenica (500 mln euro). Znaczące wpływy uzyskiwano również z wywozu papierosów (2,590 mld euro). W 2017 r. łączna wartość eksportu wymienionych produktów stanowiła 60 proc. wartości wywozu towarów rolno-spożywczych.

W 2017 r. eksport mięsa i podrobów z drobiu z Polski osiągnął poziom 1,1 mln ton oraz 1,9 mld euro (w obu przypadkach był o 9 proc, wyższy niż w 2016 r.). Eksport mięsa wołowego wraz z cielęcym wyniósł 401 tys. ton i był o 11 proc. większy niż w 2016 r., a jego wartość osiągnęła poziom 1,4 mld euro, o 18 proc. więcej. Wywóz mięsa wieprzowego z Polski w 2017 r., w porównaniu z 2016 r., wzrósł o 10% proc., do 479 tys. ton, a jego wartość zwiększyła o 21 proc., do 966 mln euro. W 2017 r. z Polski wyeksportowano 380 tys. ton przetworów mięsnych, o 16 proc. więcej niż w 2016 r., o wartości 1,065 mld euro, o 12 proc. większej.

Rok 2017 charakteryzował się dalszym wzrostem przychodów ze sprzedaży ziarna zbóż i jego przetworów. Jednak dynamika tego wzrostu była niewielka. Łącznie poza granice Polski skierowano towary zbożowe o wartości 3,3 mld euro, o 2 proc. większej niż w 2016 r. W 2017 r. z kraju wywieziono 4,9 mln ton ziarna zbóż (o 24 proc. mniej niż rok wcześniej), uzyskując 858 mln euro (o 20 proc. mniej). Eksportowana była przede wszystkim pszenica (57 proc. wolumenu), kukurydza (24 proc.) i żyto (8 proc.). Wartość eksportu przetworów zbożowo-mącznych w 2017 r. wzrosła o 13 proc., do blisko 2,5 mld euro.

Polska branża mleczarska w 2017 r. odnotowała rekordowo wysokie przychody z eksportu produktów mlecznych. Ogółem w 2017 r. wartość wywozu artykułów mleczarskich ukształtowała się na poziomie 2,1 mld euro, o 32 proc. wyższym niż przed rokiem.

Wolumen eksportu warzyw i przetworów warzywnych w 2017 r. ukształtował się na poziomie o 2 proc. wyższym niż w 2016 r. i wyniósł 1,7 mln ton. Wpływy ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarów wyniosły 1,5 mld euro i były o 3 proc. większe. Z Polski w 2017 r. wyeksportowano 1,7 mln ton owoców i przetworów owocowych wobec 1,9 mln ton rok wcześniej. Wartość eksportu wzrosła o 3 proc., do 1,3 mld euro. W polskim eksporcie owoców dominującą pozycję zajmują jabłka. W 2017 r. wolumen eksportu jabłek wyniósł 991 tys. ton i był o 9 proc. mniejszy niż w roku 2016. Jednak z uwagi na wzrost cen transakcyjnych jabłek, wartość sprzedaży zagranicznej tych owoców wzrosła o 6 proc. i osiągnęła poziom 337 mln euro. Import towarów rolno-spożywczych do Polski.

Wartość polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w 2017 r. wyniosła 18,9 mld euro wobec 17,3 mld euro w 2016 r. (wzrost o 9 proc.). Podobnie jak w poprzednich latach głównym partnerem handlowym Polski w imporcie były kraje UE. W 2017 r. z UE do Polski zaimportowano produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 15,4 mld euro (wobec 14,2 mld euro w 2016 r.). Udział państw członkowskich UE w ogólnej wartości importu towarów rolno–spożywczych do Polski zmniejszył się o 0,6 proc. w porównaniu z 2016 r. i wyniósł 81,4 proc.

Produktami rolno–spożywczymi, których import generował największe wydatki w 2017 r. były: żywiec, mięso i przetwory (2,493 mld euro), ryby i przetwory oraz owoce i przetwory (po 1,957 mld euro), ziarno zbóż i przetwory (1,369 mld euro), nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (1,290 mld euro) oraz kawa, herbata i kakao (1,281 mld euro). W 2017 r. łączne wydatki poniesione na import wymienionych produktów stanowiły 55 proc. wartości przywozu towarów rolno-spożywczych.