Unia Europejska razem z sześcioma innymi krajami zapewnia 85 proc. światowego handlu pszenicą. Kaje Morza Czarnego są postrzegane jako wiodące w światowym eksporcie pszenicy. Niepodzielnie ponad połowę pszenicy w UE eksportuje Francja, choć początek sezonu 2015/16 był raczej chwiejny. Liderów goni Argentyna, która na skutek decyzji politycznych także notuje wysoki eksport. Na końcu plasują się Stany Zjednoczone. Niemniej oczekuje się że tegoroczny eksport będzie niższy od sezonu 1971/72.

Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), Ukraina i Rosja w sezonie 2015/16 wyeksportuje 39 mln t pszenicy, co oznacza wzrost względem roku wcześniejszego o 14 proc. Według ukraińskiego ministra rolnictwa od 1 lipca Ukraina wyeksportowała 11,1 mln t pszenicy i jest to o 2,7 t więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa spodziewa się rekordowego eksportu pszenicy 16,5 mln t w 2015/16 roku.

Federalna Służba Celna Rosji poinformowała, że od 10 lutego eksport pszenicy wyniósł niosły 17,2 mln t i jest on o 8 proc. niższy względem tego samego okresu w roku wcześniejszym. Jednak mimo wszystko minister rolnictwa spodziewa się, że łączne w sezonie 2015/16 eksport pszenicy w sumie wzrośnie o 3 proc., informuje Reuters

Za spadek rosyjskich dostaw może częściowo ponosić winę podatek od eksportu pszenicy, który został wprowadzony w lipcu zeszłego roku, a w październiku był jego wzrost. Ponadto Turcja, która dotychczas była głównym odbiorcą rosyjskiej pszenicy zebrała w ostatnim roku rekordową ilość pszenicy.

Obecnie w Rosji trwają dyskusje nad korektą podatku eksportowego. Jednak nawet bez jej wprowadzenia analizy wskazują na podstawie bieżącej i oczekiwanej stopy postępu, że wspólnie Ukraina i Rosja będą w 2015/16 roku nadal dzierżyć tytuł największego eksportera pszenicy na świecie.

W przypadku Argentyny lutowy raport USDA wskazuje, że dostawy pszenicy z tego kraju będą największe od co najmniej trzech lat. Jeszcze lepszych rezultatów należy spodziewać się w sezonie kolejnym, bowiem reforma polityki eksportowej przyszła w połowie ostatniego sezonu.

We Francji w ostatnim czasie wystąpiły okresy zawirowań w eksporcie pszenicą. Mniejsze były wysyłki od listopada, choć w grudniu i styczniu eksport pszenicy był drugim co do wielkości odnotowanym w ostatnich sześciu latach w tym samym czasie. Problemem był sporysz wykryty w ziarnie, z którego powodu Egipt nie przyjął zboża. Obecnie trwają wysyłki ziarna.Nieco ponad 500 tysięcy t pszenicy jest adresowanych do Algierii i Maroka. We Francji eksport utrzymuje się na poziomie z ostatnich sześciu lat.

Sprzedaży pszenicy ze Stanów Zjednoczonych utrzymuje się na najniższym poziomie od ponad 4 lat, głównie z powodu silnego dolara.