Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 212,00 euro/t (955 zł/t) i była o 12,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o 1,3 proc. i wyniosła 200,75 euro/t (904 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,1 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 02 sierpnia 2013 r.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym wczoraj podrożała o 0,7 proc. i kosztowała 227,26 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 183,46 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 20,0 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 29 maja 2014 r.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,47 proc. (212,00 euro/t - 955 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,69 proc. (227,26 USD/t - 836 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 1,26 proc. (200,75 euro/t- 904 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,08 proc. (183,46 USD/t - 675 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10