Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj nie zmieniła ceny na Matif i kosztowała 253,25 euro/t (1163 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,0 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) wzrosła wczoraj o 0,7 i wyniosła 225,00 euro/t (1033 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 32,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym potaniała o 0,21 proc. i kosztowała 265,38 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 32,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago podniosła się o 2,4 proc. i wyniosła 212,39 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 47,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena nie zmieniła się. (253,25 euro/t- 1163 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,21 proc. (265,38 USD/t- 1042 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,67 proc. (225,00 euro/t- 1033 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 2,42 proc. (212,39 USD/t- 834 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10